PRÁCE S DÍTĚTEM S VYUŽITÍM BEHAVIORÁLNÍHO PŘÍSTUPU

Hlavní cíle terapie:
- redukovat nevhodné chování a nahrazovat jej alternativním (vhodným) chováním
- souběžně pracovat na nových dovednostech, jako je pozornost, imitace, porozumění řeči a vyjadřovací schopnosti, kognitivní dovednosti, sebeobsluha, sociální dovednosti
- jednotlivé kroky práce a obsah je vždy odvozen od individuálních schopností dítěte
- postupně rodiče do terapie zapojovat tak, aby byli schopni se svým dítětem pracovat sami zpočátku v domácím a později v jakémkoliv prostředí

Pro koho:

Aktivita je určena pro rodiny dětí ve věku 2 – 7 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami.

 

Hlavní cíle:

  • redukovat nevhodné chování a nahrazovat jej alternativním (vhodným) chováním
  • souběžně pracovat na nových dovednostech, jako je pozornost, imitace, porozumění řeči a vyjadřovací schopnosti, kognitivní dovednosti, sebeobsluha, sociální dovednosti
  • jednotlivé kroky práce a obsah jsou vždy odvozeny od individuálních schopností dítěte
  • postupně rodiče do práce s dítětem zapojovat tak, aby byli schopni se svým dítětem pracovat sami (zpočátku v domácím, později v jakémkoliv prostředí)

 

Práce s dítětem probíhá ve Středisku Na Sioně, počet hodin týdně je individuálně přizpůsoben.

Velmi důležitá je spolupráce s rodinou (případně s asistenty pedagoga a pedagogy).

 

 

Kontaktujte nás