NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Pro koho:

Pro děti a mladé dospělé ve věku 2 - 26 let, které jsou uživateli Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně.

 

Skupinové nácviky:

- kapacita: 2 skupiny týdně, max. 5 dětí v jedné skupině
- kdy: září – červen, 1 skupinka 1 x týdně na 2h
- bloky: skupinky probíhají v blocích: 1 blok = 6 týdnů (cca 5 bloků za školní rok) – nové členy přijímáme dle kapacity až do následujícího bloku, nenarušujeme právě probíhající blok
- rozdělení dětí do skupin: dle věku (toto rozdělení není striktní, přihlíží se také na zralost dítěte a jeho schopnosti – tak, aby to bylo prospěšné jak pro dítě samotné, tak pro ostatní členy skupiny):
7 – 13 let – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)
14 – 18 – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)
18 – 26 let – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)
- kde: v prostorách Střediska Na Sioně, ale také mimo středisko
- skupinové nácviky vedou dvě pracovnice služby
 • kapacita: 3 skupiny týdně, max. 5 dětí v jedné skupině
 • kdy: září – červen, 1 skupinka 1 x týdně na 2h (den a čas dle předchozí domluvy)
 • skupinky probíhají v blocích - nové členy přijímáme dle kapacity až do následujícího bloku, nenarušujeme právě probíhající blok
 • rozdělení dětí do skupin je dle věku, ale přihlíží se také na zralost dítěte a jeho schopnosti – tak, aby to bylo prospěšné jak pro dítě samotné, tak pro ostatní členy skupiny
 • kde: v prostorách Střediska Na Sioně, ale také mimo středisko
 • skupinové nácviky vedou dvě pracovnice služby
 

Individuální nácviky:

 • individuální nácviky probíhají dle individuální domluvy
 • kdy – dle domluvy (minimálně 1x za 14 dní na 60-90 minut)
 • kde – Středisko Na Sioně, domov, škola, město, dle potřeby
 • pro řešení individuálních potřeb, které není možné řešit ve skupině

 

Okruhy na které se zaměřujeme:

 1. komunikační schopnosti: (neverbální projev – gesta, postoj těla, proxemika, výraz obličeje, oční kontakt, naslouchání / verbální projev – zahájení rozhovoru, vedení rozhovoru, ukončení rozhovoru, hlasitost projevu, střídání se v komunikaci, tykání a vykání, dokázat říct ne, nevím, nerozumím, promyslím si to, potřebuji pomoct…)
 2. vztahy s druhými lidmi (navazování přátelství a známostí s vrstevníky, komunikace s učiteli, rodiči a spolužáky, spolupráce, škádlení x šikana, chování a důsledky, omluva, kompromisy, přijímání a sdělování komplimentu, přijímání a sdělování kritiky, vhodné komentáře)
 3. emoce – porozumění svým emocím i emocím ostatních
 4. nácvik praktických činností (telefonování, nakupování, hodnota peněz, jízda vlakem, příprava svačiny…)
 5. jak zvládat stresové situace
 6. sebehodnocení, sebedůvěra
 7. řešení problémů
 8. vyjadřování svých potřeb
 9. naučit se neodbíhat od práce a dokončovat úkoly
 10. umět trávit čas s ostatními zúčastněnými dětmi
 11. zvládnout prohru
 12. naučit se dělat něco pro druhé
 13. respektování pravidel
 14. atd. – dle aktuálních potřeb dítěte a rodiny
 

Nácviky sociálních dovedností vede:

 • Bc. Irena Řezníčková - Šenkapounová, DiS.
 • další kolegyně ze služby
 
.

Kontaktujte nás

Kontakt

Středisko Na Sioně při Oblastní charitě Kutná Hora Palackého nám.320
(vchod z ulice Na Sioně)
284 01 Kutná Hora

web: www.kh.charita.cz
739 368 663 ranapece@kh.hk. caritas.cz; spolunasione@kh.hk.caritas.cz